REKLAMACJA


Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane produkty były najwyższej jakości, w pełni sprawne i zgodne z informacją o produkcie, zamieszczoną w naszym sklepie.


Gdyby jednak okazało się, że zakupiony produkt jest wadliwy i nie działa, konsument może zgłosić reklamację pisemnie na adres: ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla lub pocztą elektroniczną na adres: elcan@elcan.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis rozpoznanej wady i datę jej wystąpienia, datę zakupu produktu i numer zamówienia, dane kupującego oraz dane kontaktowe.


Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży na odległość i zwrócić zakupiony produkt bez podawania przyczyny.


Aby odstąpić od umowy, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnie na adres: ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla lub pocztą elektroniczną na adres: elcan@elcan.pl Wzór oświadczenia jest dostępny w pkt. 11 regulaminu sklepu internetowego.


Konsument jest zobowiązany zwrócić zakupione produkty przed upływem 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres: ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla na własny koszt.